CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
OM | ENERGI VÄRLDEN | NYHETER | CHATT | AKTIVITET | TÄVLING |
Startsida » Nyheter

Senaste nytt

I den här sektionen samlas nyheter om projektet som artiklar med exempel på undervisning om energi på skolor och reportage om chattar. Nyhetsartiklarna är avsedda att inspirera både lärare och elever och öka deras kunskap om energieffektivitet, energisparande och lösningar för förnybar energi.


Framtidens energi fortsätter
Det första året för skolprogrammet ”Framtidens energi” var en stor framgång. Via sin webbplats och online aktiviteter nådde programmet cirka 60 000 skolor i 34 länder i hela Europa. Under det kommande skolåret 2007-2008 kommer Europeiska skoldatanätet och PlasticsEurope fortsätta att utveckla programmet med nya aktiviteter och en ny skoltävling. Läs mer

Skoltävlingen Framtidens energi: Kandidaterna tillkännages
Finalisterna i skoltävlingen Framtidens energi har valts ut bland 2400 bidrag som representerar skolor från nästan alla europeiska länder. En jury med europeiska experter har valt ut tolv kandidater, tre i var och en av de fyra ålderskategorierna. Kandidaterna kommer att bjudas in att närvara vid en prisutdelningsceremoni som äger rum i Bryssel i september 2007. Läs mer

Skoltävlingen Framtidens energi avslutas
Skoltävlingen Framtidens energi avslutades den 22 april 2007. Vinnarna bland de mer än 2400 registrerade bidragen på webbplatsen kommer att tillkännages vid en prisutdelningsceremoni i Europaparlamentet i september 2007. Läs mer

Skoltävling: deadline förlängd till 22 april 2007
Sedan lanseringen i november 2006 har projektet “Framtidens energi” växt varje dag och kan erbjuda tre stora evenemang för europeiska skolor: en webbaserad aktivitet, online chattar och en skoltävling. Hittills har över 1500 bidrag publicerats. På grund av den överväldigande framgången med skoltävlingen har många fler lärare uttryckt sin avsikt att delta med sina klasser under de kommande veckorna. Projektteamet har därför bestämt att förlänga deadlinen för tävlingen från den 15 mars till den 22 april 2007. Läs mer

KidsCorner
I KidsCorner som har utvecklats av ManagEnergy, ett initiativ av EU:s Generaldirektorat för energi och transport, erbjuds en mängd resurser på 22 språk för lärare och elever om klimatförändring, solenergi, vind- och vattenkraft, biobränslen, hållbara transporter, energisparande och medborgarskap. Läs mer

Europas elever debatterar online om plastens potential att spara energi
Dr John Feldmann, vice ordförande för PlasticsEurope och styrelsemedlem i (BASF AG) deltog i februari i en live online chatt med elever från tio skolor i Europa, en del av det webbaserade skolprogrammet ”Framtidens energi”. Dr Feldman chattade i en timma med eleverna om frågor som isolering, återvinning och energieffektivitet. Läs mer

Att anpassa sig till morgondagens energi
Det här var mottot som motiverade 16 skolor i Europa att samlas till en online chatt på webbplatsen Futurenergia den 23 januari 2007. Aktiviteten organiserades av Europeiska skoldatanätet och PlasticsEurope som ett sätt att föra samman EU Sustainable Energy Week och alla skolor som deltar i projektet ”Framtidens energi”. Läs mer

Energieffektivitet är det bästa sättet att skydda miljön!
Klimatkonsulten 3C betonade betydelsen av energieffektivitet för att bekämpa klimatförändringar under en live chatt med 14 skolor från hela Europa. Chatten hade organiserats för att diskutera ”hur du organiserar en klimatneutral nyårsfest”. Den ägde rum den 18 december som en del av projektet ”Framtidens energi” som drivs av PlasticsEurope och Europeiska skoldatanätet.

Läs mer


"Vi behöver ingenjörer!"
Detta är det budskap som Dr. Rudolf Stauber från BMW framförde till elever från åtta skolor i Europa under en live, online chatt den 30 november. Elever från Österrike, Bulgarien, Ungern, Irland, Lettland, Polen, Rumänien och Slovenien pratade med Dr. Stauber och varandra om hur framtida bildesign kommer att bidra till att skydda miljön, och om hur plast- och bilindustrin samarbetar för att förverkliga detta. Chatten var en del av projektet ”Framtidens energi” som utformats av PlasticsEurope och Europeiska skoldatanätet för att bidra till att öka medvetenheten bland elever om energi- och miljöfrågor. Läs mer

"Framtidens energi" för in energieffektivitet i klassrummet
Den 13 november 2006 lanserade Europeiska skoldatanätet i samarbete med PlasticsEurope, föreningen för plastråvarutillverkarna, webbplatsen "Framtidens energi". Webbplatsens syfte är att höja medvetenheten hos elever i hela Europa i åldern 11 till 18 år om vikten av energieffektivitet. Genom online aktiviteter och en tävling kommer elever interaktivt att lära sig att arbeta med frågor som hänger samman med energiförbrukning och energisparande. Läs mer

Sustainable Energy Europe 2005-2008
Sustainable Energy Europe 2005-2008 är en kampanj av EU-kommissionen för att höja medvetenheten om energi och förändra energilandskapet. Dess syfte är att förändra människors beteende i riktning mot en hållbarare energianvändning på områdena energieffektivitet, rena transporter, bränslen och förnybar energi. Läs mer