CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
OM | ENERGI VÄRLDEN | NYHETER | CHATT | AKTIVITET | TÄVLING |
Startsida » Chatt » Biologiskt nedbrytbar plast: är det bättre för miljön?

Biologiskt nedbrytbar plast: är det bättre för miljön?


Avfall är ett problem med en väldigt negativ inverkan på samhället och miljön. En del människor tror att ett sätt att hantera problemet är att använda biologiskt nedbrytbar plast som en miljövänlig lösning för till exempel plastpåsar. Det här kan verka förnuftigt till en början, men är det egentligen bättre för miljön?

Nedskräpning är i grund och botten ett problem som har sin grund oansvarigt beteende, och som borde hanteras genom att ändra människors attityder snarare än att ändra på produkterna de kastar. Att göra produkter biologiskt nedbrytbara kan faktiskt göra problemet med nedskräpning värre, eftersom människor tror att det är okej att kasta värdefulla resurser som plast. Till exempel, om en biologiskt nedbrytbar plastpåse slängs in i en häck dröjer det ändå flera år innan den försvinner, och inte dagar som en del människor tror. Till och med ett bananskal som kastas behöver 1-3 år innan det bryts ner!

Dessutom kräver biologiskt nedbrytbar plast speciella förhållanden för att brytas ner ordentligt, (mikroorganismer, temperatur och fuktighet) och om den inte hanteras på rätt sätt kan den vara sämre för miljön än konventionell plast. När biologiskt nedbrytbar plast grävs ner (vilket alltid ska undvikas) producerar den skadliga växthusgaser när den bryts ner.

Vad är biologiskt nedbrytbar plast? Biologiskt nedbrytbar plast är plast som kan brytas ner av mikroorganismer (bakterier eller svampar) till vatten, koldioxid (CO2) och en del biomaterial. Det är viktigt att notera att biologiskt nedbrytbar plast inte nödvändigtvis är gjord av biomaterial (t.ex. plantor). Många biologiskt nedbrytbara plaster är gjorda av olja på samma sätt som konventionella plaster.

Så vad är biologiskt nedbrytbar plast bra för? I princip är plast uppskattad för sina egenskaper för starka, hållbara produkter (t.ex. för livsmedelsförvaring, transporter, byggnader och anläggningar).  Plastens förmåga att brytas ner biologiskt ska därför ses som  en extra funktion när användningen kräver ett billigt sätt att göra sig av med föremålet efter det att det har fyllt sin funktion (t.ex. att förpacka, skydda och hålla livsmedel fräscha). Exempel på biologiskt nedbrytbara produkter är:

  • Livsmedelsförpackningar – förpackningar som kan komposteras tillsammans med innehållet efter det att sista försäljningsdatum har passerat eller produkten är förstörd.
  • Jordbruk – täckväv av plast som kan plöjas ner till biologiskt nedbrytbar kompost och odlingsfilm.
  • Medicin – absorberbara suturer och mikrokomponenter som innehåller medicin och som bryts ner i kroppen.

Förmågan att brytas ner biologiskt är en betydelsefull egenskap som är mycket beroende av omständigheterna i den biologiska miljön (olika i människokroppen och i marken). Med hänsyn till det kan man säga att det inte är någon större mening med att göra en produkt som en plastpåse komposterbar eftersom den här biologiska nedbrytbarheten inte kommer att lösa avfallsproblemet (olika förutsättningar i komposten och på marken).

Sammanfattningsvis är det ett misstag att fokusera på att hitta sätt att göra produkter lättare att kasta för att skydda miljön. Biologiskt nedbrytbar plast är ett spännande och användbart material, men det ska bara användas när det har en konkret fördel för en specifik produkt. Det bästa sättet att hjälpa till att rädda planeten är att spara energi och förbättra sätten att återanvända och återvinna all plast.

Liknande länk:

Chatt 6: “Framtida energiresurser” eller “Kriget om plastpåsen”