CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
OM | ENERGI VÄRLDEN | NYHETER | CHATT | AKTIVITET | TÄVLING |
Startsida » Om

Om ”Framtidens energi”
Projektet “Framtidens energi” syftar till att främja och stödja ämnesövergripande utbildning om energi i skolor. Det ger lärare hjälp att höja elevernas medvetenhet om hur man ska spara energi, vad energiförbrukning innebär och betydelsen av förnybar energi. Projektets syfte är också att inspirera elever att påverka beteenden i sin närmaste omgivning så som familjer och lokala organisationer. Läs mer

Kontakta oss
Frågor om projektet och dess webbplats kan ställas till Petru Dumitru på följande e-postadress: futurenergia@eun.org Läs mer

Projektbroschyr
I den här broschyren beskrivs kortfattat projektet “Framtidens energi”, dess mål och aktiviteter. Den innehåller också ett välkomstbrev från John Taylor, ordförande för PlasticsEurope. Läs mer