CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
O PROJEKTE | SVET ENERGIE | AKTUALITY | DISKUSIE | AKTIVITA | SÚŤAŽ |

Diskutujte o energii vo svojich triedach!

Máte predstavu o tom, koľko energie spotrebuje vaša domácnosť? Viete, ako môžete pomôcť riešiť problém globálneho otepľovania? Na tejto webovej stránke nájdete niektoré z odpovedí! "Energia je naša budúcnosť" je projekt, ktorý spoločne riadi Európska sieť škôl (European Schoolnet) a PlasticsEurope, asociácia výrobcov plastov, cieľom projektu je pomôcť učiteľom a študentom pochopiť ako spotreba energie vplýva na klimatické zmeny a ako moderné materiály ako plasty nám dokážu pomôcť šetriť energiou a ako nám pomôžu vytvoriť udržateľnú budúcnosť.


Energy is our Future goes on
The first year of the “Energy is our Future” school programme was a great success. Through its website and online activities, the programme reached approximately 60 000 schools in 34 countries across Europe. For the upcoming 2007-2008 school year, European Schoolnet and PlasticsEurope will continue to develop the programme through new activities and a new school competition. Viac si prečítajte