CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
O PROJEKTE | SVET ENERGIE | AKTUALITY | DISKUSIE | AKTIVITA | SÚŤAŽ |
Úvodná strana » Svet energie

Svet energie

Táto sekcia prináša súbor odkazov na ďalšie webové stránky a na neustále aktualizované správy. Tieto informácie môžu pomôcť učiteľom naplánovať a realizovať vyučovacie hodiny o efektívnom využívaní energie, lepšom využití materiálov pri šetrení energiou a možnostiach obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú kľúčom otvárajúcim svet zajtrajška. Okrem toho tu študenti môžu nájsť viac základných informácií o kľúčových témach tohto projektu akými sú: efektívne využívanie energie, lepšie využívanie materiálov pri šetrení energiou a obnoviteľná energia.


Výhody plastov
Tu sa nachádza zopár príkladov, ktoré poukazujú na to, ako pokrokové materiály ako plasty dokážu byť nápomocné pri šetrení energie a pomôžu vytvoriť udržateľnú budúcnosť. Viac si prečítajte

Sprievodca k prezentácii učiva o efektívnom využívaní energie, šetrení energiou a možnostiach obnoviteľnej energie
Tento sprievodca má pomôcť učiteľom zaradiť projekt „Energia je naša budúcnosť“ do učebných osnov. Je vypracovaný tak, aby poslúžil učiteľovi pri príprave svojich tried, aby sa mohli zapojiť do našich aktivít a súťaže. Viac si prečítajte

Energia a naše správanie
Tieto články poukazujú na to, ako naše správanie vplýva na množstvo energie, ktorú spotrebujeme a navrhujú spôsoby ako môžeme zmeniť svoje správanie a tým dlhodobejšie využívať energiu.    Viac si prečítajte