CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
O PROJEKTE | SVET ENERGIE | AKTUALITY | DISKUSIE | AKTIVITA | SÚŤAŽ |
Úvodná strana » Súťaž

Energia je naša budúcnosť: Súťaž pre školy
V mene PlasticsEurope, European Schoolnet vyzýva študentov vo veku 11-18 rokov, aby sa v rámci projektu „Energia je naša budúcnosť“ zapojili do súťaže v tvorbe plagátu a sloganu. Súťažné príspevky by mali reprezentovať vlastný názor študenta na otázku šetrenia energiou a vlastné riešenie otázok súvisiacich s obnoviteľnou energiou. Viac si prečítajte

Návod k súťaži
Táto súťaž podporuje študentov k tomu, aby vyjadrili svoje nápady týkajúce sa efektívneho využívania energie, šetrenia energiou a/alebo možností obnoviteľnej energie. Súťažiaci majú zaslať svoj príspevok obsahujúci slogan, plagát a text. Tento text by mal opísať ich príspevok a vyjadriť ich odkaz, ktorý je vyjadrený v ich plagáte a slogane. Viac si prečítajte

Pravidlá súťaže
Všetky školy a organizácie poskytujúce mimoškolské aktivity môžu podnietiť svojich študentov, aby zaslali svoje príspevky do súťaže. Súťaž je určená školám so sídlom v členských štátoch Európskej únie, pristupujúcich, kandidátskych a EFTA krajinách. Chceli by sme presvedčiť učiteľov prírodných vied, jazykov, spoločenských vied, výtvarnej výchovy a IKT, aby zaradili túto súťaž do svojich časovo-tematických plánov. Viac si prečítajte