CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
OVER | ENERGIEWERELD | NIEUWS | CHATTEN | ACTIVITEIT | COMPETITIE |
Startpagina » Competitie

Energie is onze toekomst: schoolcompetitie
Namens PlasticsEurope nodigt European Schoolnet leerlingen van 11-18 jaar uit om mee te doen aan de ‘Energie is onze toekomst’-poster- en slagzincompetitie. Inzendingen voor de competitie moeten een weergave zijn van de mening van individuele leerlingen over energiebesparing en hernieuwbare-energieoplossingen. Meer lezen

Competitierichtlijnen
De competitie moedigt leerlingen aan hun visie op energie-efficiëntie, energiebesparing en/of hernieuwbare-energieoplossingen tot uitdrukking te brengen door iets in te zenden dat een slagzin bevat, een poster en een tekstuele beschrijving. De beschrijving moet de boodschap uitleggen die door de poster en de slagzin worden overgebracht. Meer lezen

Competitieregels
Alle scholen en organisaties belast met buitenschoolse schoolactiviteiten kunnen hun leerlingen aanmoedigen bijdragen in te zenden op de competitiewebsite. De competitie staat open voor scholen in landen die lidstaat van de Europese Unie zijn, die toetredend lid zijn, kandidaat-lid zijn of tot de EVA-landen behoren. Wij moedigen leerkrachten natuurwetenschappen, talen, mens- en maatschappijvakken, kunst en ICT aan de competitie in hun lesplannen te verwerken. Meer lezen