CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
PAR | ENERĢIJAS PASAULE | ZIŅAS | TĒRZĒŠANAS | AKTIVITĀTE | KONKURSS |
Darbības sākšanas vieta » par

Par projektu "Enerģija ir mūsu nākotne"
Projekts “Enerģija ir mūsu nākotne” ir paredzēts, lai uzlabotu un atbalstītu zināšanu apguvi skolu mācību programmās par enerģiju. Tas palīdz skolotājiem radīt interesi skolēnos par to, kā taupīt enerģiju, ko nozīmē enerģijas patēriņš un kāda ir atjaunojamās enerģijas nozīme. Projekta mērķis ir skolēnos radīt interesi ietekmēt attieksmi ģimenē, sabiedrībā un tuvākajā apkārtnē pret enerģiju. Lasiet vairāk

Kontaktējieties ar mums
Jautājumi par projektu un tā interneta mājas lapu var tikt adresēti Petru Dumitru uz šādu e-pasta adresi: futurenergia@eun.org Lasiet vairāk

Projekta brošūra
Šī brošūra īsumā apraksta projektu "Enerģija ir mūsu nākotne", tā mērķus un aktivitātes. Tā ietver arī sveiciena vēstījumu no John Taylor kunga, PlasticsEurope prezidenta. Lasiet vairāk