CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
APIE | ENERGIJOS PASAULIS | NAUJIENOS | POKALBIAI | VEIKLA | KONKURSAS |
Pradžios tinklalapis » Energijos pasaulis » Pamokų apie energijos efektyvumą, energijos taupymą ir atsinaujinančių energijos šaltinių įsisavinimą programų gairės

Pamokų apie energijos efektyvumą, energijos taupymą ir atsinaujinančių energijos šaltinių įsisavinimą programų gairės


Šių gairių tikslas padėti mokytojams integruoti projektą „Energija – mūsų ateitis” į mokymo programas. Patarimai padės mokytojams organizuoti pamokas, kuriose jie planuoja naudoti mūsų siūlomas veiklas ir dalyvauti konkurse.

Įvadas

Gairės nėra priderintos prie tam tikrų mokymo programų reikalavimų, jos tinka bet kuriai mokymo programai Europoje. Interneto mokymo ir mokymosi priemonių rinkinys papildo gaires ir suteikia mokytojui galimybę priderinti projektą prie savo mokymo planų.

Kviečiame įvairių dėstomų dalykų mokytojus paraginti savo mokinius dalyvauti mūsų siūlomose veiklose ir konkurse. Mokymo planuose numatytas pamokas apie atsinaujinančius energijos šaltinius gali organizuoti vienas mokytojas arba mokytojų komanda, sudaryta iš įvairių dėstomų dalykų mokytojų. Komandą gali sudaryti gamtos mokslų, kalbų, socialinių mokslų, dailės ir IKT mokytojai. Kelių dalykų integracijos metodas padės moksleiviams susieti atsinaujinančios energijos temą su realiu gyvenimu, prisidėti prie internete organizuojamų veiklų, ir dalyvauti konkurse.

Bendra informacija

1. Energijos efektyvumas

Ratifikuodama Kioto protokolą ir įgyvendindama ES efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planą Europos Sąjunga įsipareigoja radikaliai sumažinti energijos vartojimą ir CO2 emisiją. Vienas iš pagrindinių tikslų yra iki 2020m. energijos vartojimą sumažinti 20%.Norėdama pasiekti tokį energijos efektyvumą, Europa turės daugiau negu du kartus padidinti dabar pasiektus efektyvumo rodiklius. Todėl reikia sudaryti politines prielaidas ir keisti mūsų visuomenės elgseną, taip kad galėtume rinktis efektyviausius energijos vartojimo būdus.

Štai keletas efektyvaus energijos vartojimo pavyzdžių:

 • Pagerinta būstų izoliacija sumažina šilumos nutekėjimo nuostolius
 • Lengvesni gaminiai sumažina degalų vartojimą ir CO2 išmetimą transportavimo metu
 • Efektyviai energiją naudojantys gaminiai, t.y. energiją taupančios elektros lemputės.

2. Energijos taupymas

Kiekvienas gali atrasti daug būdų, kaip pakeisti savo elgseną ir prisidėti prie energijos taupymo. Keletas patarimų:

 • Taupyti degalus važiuojant lėčiau
 • Praustis duše, o ne vonioje
 • Nepalikti namų apyvokos prietaisų parengties režime
 • Trumpus atstumus nueiti pėsčiomis, o ne važiuoti automobiliu
 • Išeinant iš kambario išjungti šviesą
 • Važiuoti visuomeniniu transportu.

3. Atsinaujinanti energija

Atsinaujinanti energija yra tokia energija, kuri gaunama iš lengvai prieinamų ir nekenksmingų aplinkai šaltinių. Štai keletas tokių šaltinių pavyzdžių ir būdų kaip iš jų gauti energiją:

 • Saulės energija: saulės baterijos sugeria saulės šviesą ir paverčia ją energija (šiluma ir elektra)
 • Vėjo energija: vėjo turbinų pagalba vėjo energija paverčiama elektros energija
 • Bioenergija: specializuotose jėgainėse biologinių procesų metu išsiskirianti energija paverčiama į šilumą ir elektrą. Ši energija dar vadinama biomasės (augalų, augalinės kilmės medžiagų) energija
 • Hidroenergija: hidroturbinų pagalba tekančio vandens energija paverčiama elektros energija
 • Geoterminė energija: šaltas vanduo sušvirkštas į žemės gelmes sugeria ten esančią šiluminę energiją.

Mums reikia įsisavinti atsinaujinančią energiją!

Poveikio aplinkai ir ekonominiu požiūriu efektyvesnis energijos vartojimas, energijos taupymas ir atsinaujinančios energijos panaudojimas turi daug privalumų:

 • Padeda mažinti globalinį atšilimą
 • Sumažina priklausomybę nuo gamtinio kuro ir kitų įprastų energijos šaltinių
 • Efektyviau vartodami energiją mes sutaupome pinigų.

Patarimai mokytojams

Mokymas apie atsinaujinančią energiją ir energijos taupymą galėtų paveikti moksleivius, o jie savo ruožtu paveiktų savo šeimas ir kitus vietinių bendruomenių narius. Norėdami pasiekti gerą rezultatą (tekstas ir jo iliustracija) moksleiviai turėtų suprasti, kas yra efektyvus energijos vartojimas, atsinaujinanti energija ir žinoti apie energijos taupymo būdus, suprasti, kaip šie būdai keičia mūsų gyvenimą, bei mokėti išreikšti savo požiūrį.

Moksleiviai gali pradėti nuo informacijos apie atsinaujinančią energiją ir energijos taupymą rinkimo. Vėliau, remdamiesi naujai įgytomis žiniomis, jie galėtų išreikšti savo požiūrį, su bendraamžiais pasikeisti idėjomis ir faktais. Paraginkite moksleivius būti atviriems bet kokioms idėjoms, būti aktyviais ir jautriais klausytojais.

Siūlome keletą patarimų, kaip paskatinti moksleivių susidomėjimą ir diskusijas jūsų pamokos tema:

 • Supažindinkite su efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančios energijos sąvoka ir panagrinėkite, kaip galima taupyti energiją mokykloje ir namuose
 • Apsvarstykite, ar atsinaujinančios energijos įsisavinimas tiktų jūsų vietinei bendruomenei
 • Išsiaiškinkite, ar energijos vartojimo požiūriu jūsų namai, tėvų ar draugų automobiliai, jūsų kompiuteris ar kiti energiją vartojantys gaminiai yra efektyvūs
 • Nustatykite savo mokyklos energijos vartojimo efektyvumą
 • Paaiškinkite, kokią elgseną galima būtų vadinti efektyvia energijos atžvilgiu.
 • Suraskite galimus atsinaujinančios energijos šaltinius
 • Atsinaujinančių energijos šaltinių privalumai ir trūkumai (peizažas/ sugadinta aplinka )gali būti diskusijų objektu?
 • Ar gali žmonija pasikliauti vien tik atsinaujinančios energijos įsisavinimu?
 • Technologinių naujovių atsakas į pasaulio energijos problemą; mūsų kasdieninio gyvenimo ekonominė, aplinkos ir politinė potekstė
 • Kas daroma naujų energijos šaltinių įsisavinimo srityje?

Po šių paruošiamųjų diskusijų moksleiviai gali prisidėti prie mūsų veiklos, vadinamos Istorijų apie energiją traukinys, ir „Energija – mūsų ateitis” konkurso. Daugiau informacijos apie tai, kaip dalyvauti mūsų veiklose, rasite perskaitę veiklos gaires ir konkurso taisykles.

Petru Dumitru