CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
PROJEKTISTA | ENERGIA | UUTISIA | CHATIT | HARJOITUKSET | KILPAILU |
Kotisivu » Chatit » Biohajoavat muovit: parempia ympäristölle?

Biohajoavat muovit: parempia ympäristölle?


Roskaaminen on ongelma, jolla on vakavia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Jotkut uskovat, että biohajoavien muovien käyttö esimerkiksi muovikasseissa on ympäristöystävällinen tapa ratkaista tätä ongelmaa. Se vaikuttaa ensisilmäyksellä järkevältä ajatukselta, mutta onko se tosiaan hyväksi ympäristölle?

Roskaamisessa on kysymys vastuuttomasta käyttäytymisestä, ja siihen pitäisi vaikuttaa muuttamalla ihmisten asenteita eikä poisheitettäviä tuotteita. Biohajoaviin tuotteisiin siirtyminen saattaa itse asiassa pahentaa tilannetta saamalla ihmiset uskomaan, että arvokkaan muovin poisheittäminen on täysin hyväksyttävää. Esimerkiksi pusikkoon viskattu biohajoava muovikassi vaatii useita vuosia kadotakseen, eikä suinkaan päiviä kuten jotkut luulevat. Poisheitetty banaaninkuorikin vaatii 1-3 vuotta hajotakseen!

Biohajoavat muovit vaativat lisäksi erityisiä olosuhteita hajotakseen kunnolla (mikro-organismit, lämpötila, kosteus), ja väärin käsiteltyinä ne saattavat olla ympäristölle haitallisempia kuin perinteiset muovit. Kun biohajoavaa muovia viedään kaatopaikalle (mitä ei koskaan pitäisi tapahtua), se tuottaa hajotessaan haitallisia kasvihuonekaasuja.

Mitä biohajoavat muovit ovat? Ne ovat muoveja, joita mikro-organismit (bakteerit tai sienet) voivat hajottaa vedeksi, hiilidioksidiksi (CO2) ja biomassaksi. On tärkeätä tietää, että kaikkia biohajoavia muoveja ei valmisteta biomassasta (kasveista). Useat biohajoavat muovit valmistetaan öljystä samoin kuin perinteiset muovit.

Mihin biohajoavat muovit siis sopivat? Muovit ovat arvokkaita, koska niistä voidaan valmistaa lujia, kestäviä tuotteita (esim. ruuan säilytykseen, liikenteeseen, rakentamiseen). Biohajoavuuden tulisi olla lisäominaisuus, jota sovelletaan kun tarvitaan edullinen tapa hävittää tuote sen täytettyä tarkoituksensa (pakkaukset, ruuan suojaaminen ja säilyttäminen). Esimerkkejä hyödyllisistä biohajoavista tuotteista:

  • Elintarvikepakkaukset – pakkaukset, jotka voidaan kompostoida sisällön kanssa, kun tuote on vanhentunut tai pilaantunut
  • Maanviljely – muovit, jotka voidaan sekoittaa biohajoavaan hakkeeseen
  • Lääketiede – sulavat ompeleet; elimistössä hajoavat lääkesäiliöt

Biohajoavuus on materiaaliominaisuus, joka riippuu biologisesta ympäristöstä (ihmiselimistö eroaa mullasta). Näin ollen esimerkiksi muovikassin tekeminen biohajoavaksi ei ole erityisen hyödyllistä, koska biohajoavuus ei ratkaise roskaamiskysymystä (erilaiset olosuhteet kompostissa ja maassa).

On siis virhe keskittyä helpottamaan tuotteiden poisheittämista ympäristön nimissä. Biohajoavat muovit ovat hienoja ja hyödyllisiä materiaaleja, mutta niitä tulisi käyttää vain, kun niistä on jotakin tarkkaan määriteltyä, konkreettista hyötyä. Paras keino pelastaa planeettamme on säästää energiaa ja kehittää kierrätystä ja muovien talteenottoa.

Linkki:

Chatti 6: “Tulevaisuuden energianlähteet” tai “Muovikassisota”