CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
INFO | ENERGIA | UUDISED | VESTLUSED | TEGEVUS | KONKURSS |
Esileht » Uudised » Säästev energia - Euroopa 2005-2008

"Säästev energia - Euroopa" 2005-2008


"Säästev energia - Euroopa" 2005-2008 on Euroopa Komisjoni kampaania, mis loodi eesmärgiga tõsta teadlikkust ja viia sisse muudatusi energiamaastikul. Kampaania eesmärk on muuta inimeste arusaama energiatõhususest, keskkonnasäästlikust transpordist, kütustest ning taastuvenergia kasutusvõimalustest. Seeläbi aidatakse kaasa säästvamale energiatarbimisele.

Kampaania eesmärk on viia omavahel kokku inimesed, et nad saaksid jagada oma kogemusi säästva energia tarbimise ning kasutusvõimaluste teemadel. Niiviisi on võimalik üksteiselt õppida ja levitada teadmisi tõhusast energia tarbimisest ning alternatiivsetest energia kasutusvõimalustest üle kogu Euroopa, tegeledes läbi selle ka kliimamuutuse probleemiga.

Kõigil on võimalus kampaaniast osa võtta ning selleks on erinevaid viise - alustades lihtsatest asjadest, nagu energia säästmine kodus või koolis kuni kohalike Energiapäevade korraldamiseni. Kampaania eesmärgiks on ka veenda võimalikult palju inimesi, et säästva energia kampaaniaga liitumine on investeering Euroopa tulevikku.
PlasticsEurope on kampaania "Säästev energia - Euroopa" ametlik liige, kes on otsustanud luua FuturEnergia veebilehe ning lisanud sinna teemakohased tegevused, et aidata kampaanial oma eesmärkideni jõuda.