CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
INFO | ENERGIA | UUDISED | VESTLUSED | TEGEVUS | KONKURSS |
Esileht » Konkurss

Energia on meie tulevik: konkurss koolidele
PlasticsEurope´i abil kutsub European Schoolnet õpilasi vanuses 11-18 osa võtma “Energia on meie tulevik” plakati ja loosungi konkursist. Konkursile saadetavad võistlustööd peaksid väljendama õpilase isiklikke vaateid energia säästmisest ja taastuvenergia kasutamise võimalustest. Loe lisaks

Konkursi juhend
Konkursi eesmärgiks on julgustada noori väljendama oma mõtteid teemadel energiatõhusus, energiasäästlikkus ja/või taastuvenergia kasutamise võimalused. Selleks tuleb esitada võistlustöö, mis koosneb loosungist, plakatist ning tööd kirjeldavast tekstist. Kirjeldus peaks selgitama, mis sõnumit tahetakse plakati ning sinna juurde kuuluva loosungiga edasi anda. Loe lisaks

Konkursi reeglid
Kõik koolid ja organisatsioonid, mis tegelevad õppekavaväliste tegevustega, võivad julgustada oma õpilasi saatma võistlustöid konkursi kodulehele. Konkursist võivad osa võtta kõik koolid, mis kuuluvad Euroopa Liidu liikmes-, ühineja- või kandidaatriikidesse ning EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon) riikidesse.(Kliki siin, et näha osaleda tohtivate riikide nimekirja.) Me julgustame täppis- ja loodusteaduste, keelte, kunsti, ühiskonnateaduste ning IKT (Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) õpetajaid konkurssi oma õppeplaanidega ühendama. Loe lisaks