CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
O PROGRAMU | SVĚT ENERGIE | NOVINKY | CHATOVÁNÍ | AKTIVITY | SOUTĚŽ |
Hlavní stránka » Novinky

Co je nového

V této sekci shromažďujeme novinky týkající se projektu. Najdete zde např. články o školní výuce věnované tématu energie nebo zprávy o chatech. Články o nových událostech mají sloužit jako inspirace pro učitele i studenty a rozšířit jejich znalosti v oblasti hospodárného zacházení s energií, energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů.


Soutěž v rámci programu "Energie je naše budoucnost": Slavnostní udílení cen za rok 2007
Na půdě Evropského parlamentu v Bruselu proběhlo 20. září 2007 slavnostní zakončení soutěže v rámci programu „Energie je naše budoucnost“ (FuturEnergia). Při této příležitosti bylo oznámeno pořadí soutěžících na prvních třech místech ve čtyřech kategoriích a polský europoslanec Adam Gierek předal vítězům ceny. Účastníci této celoevropské soutěže vytvářeli plakáty tématicky zaměřené na problém hospodárného zacházení s energií. Odměnou pro nejúspěšnější autory byly medaile, hudební přehrávače a diplomy.

Více

Program „Energie je naše budoucnost pokračuje“
První ročník programu pro školy s názvem „Energie je naše budoucnost“ byl velmi úspěšný. Na webových stránkách se do online aktivit zapojilo přibližně 60 000 škol ze 34 evropských zemí. Pro nadcházející školní rok 2007-2008 budou společnosti European Schoolnet a PlasticsEurope pokračovat v rozvoji programu, připravovat nové aktivity a novou soutěž určenou školám.

Více

Soutěž škol v rámci projektu Energie je naše budoucnost: Jsou známi adepti na nejvyšší ocenění
Z celkového počtu 2 400 soutěžních příspěvků byly vybráni finalisté soutěže, která byla vyhlášena v rámci programu Energie je naše budoucnost. Porota složená z evropských odborníků vybrala 12 adeptů na vítězství, tři z každé ze čtyř věkových kategorií. Nominovaní účastníci budou pozváni na slavností udílení cen, které proběhne v Bruselu v září 2007. Více

Soutěž v rámci projektu „Energie je naše budoucnost“ skončila
Soutěž v rámci projektu „Energie je naše budoucnost“ oficiálně skončila 22. dubna 2007. Účastníci programu zaslali prostřednictvím webových stránek více než 2 400 soutěžních příspěvků. Jména vítězů budou oznámena při slavnostním předávání cen v září 2007 na půdě Evropského parlamentu.

Více

Soutěž škoL: Uzávěrka prodloužena do 22. dubna 2007
Od svého spuštění v listopadu 2006 se program „Energie je naše budoucnost“ každým dnem rozrůstá. Evropským školám nabízí tři hlavní aktivity: webové aktivity, chatování online a soutěž škol, do které bylo k dnešnímu dni zasláno 1500 příspěvků. Díky jejímu nebývalému úspěchu vyjádřila řada učitelů zájem v nadcházejících týdnech se ještě se svými studenty zapojit. Organizační tým se proto rozhodl posunout uzávěrku z 15. března na 22. duben 2007.

Více

Dětský koutek
„Dětský koutek“ je součástí programu ManagEnergy, který vznikl z iniciativy generálního direktorátu pro energii a dopravu. Učitelé i žáci zde najdou velké množství aktivit zaměřených na klimatické změny, solární energii, větrnou a vodní energii, biopaliva, udržitelný způsob dopravy, úspory energie a občanskou výchovu. Všechny aktivity jsou k dispozici ve 22 jazycích.

Více

Evropští studenti debatují online o potenciálu plastů při energetických úsporách
Dr. John Feldmann, viceprezident společnosti PlasticsEurope a člen představenstva firmy BASF AG, v únoru chatoval živě studenty z deseti škol z různých míst Evropy. Chat byl součástí internetového programu pro školy s názvem „Energie je naše budoucnost“. Chat trval jednu hodinu a Dr. Feldmann se studenty diskutoval o tématech jako je izolace budov, recyklace a úsporné využívání energie.

Více

Učíme se, jak jinak zacházet s energií v budoucnu
To bylo heslo, které přimělo skupinky studentů ze 16 škol z různých míst Evropy zapojit se 23. ledna do chatu na stránkách Futuerenergia. Chat zorganizovaly organizace European Schoolnet a PlasticsEurope a jeho cílem bylo přiblížit „Týden udržitelné energie EU“ všem školám zapojeným do projektu „Energie je naše budoucnost“.

Více

Energetické úspory jsou nejlepší pomocí životnímu prostředí!
V průběhu chatu se zástupci 14 škol z různých míst Evropy zdůraznili pracovníci konzultační firmy 3C, která se zabývá změnami klimatu, význam šetrného zacházení s energií v boji proti klimatickým změnám. Diskutovalo se na téma „Jak zorganizovat silvestrovskou oslavu tak, aby nepoškozovala životní prostředí“. Chat proběhl 18. prosince a byl součástí projektu „Energie je naše budoucnost“, který organizují společnost PlasticsEurope a European Schoolnet.

Více

"Potřebujeme konstruktéry!"
To vzkázal při chatování 30. listopadu studentům osmi škol z různých míst Evropy Dr. Rudolf Stauber, zástupce automobilky BMW. Studenti z Bulharska, Irska, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska a Slovinska diskutovali s Dr. Stauberem a vzájemně mezi sebou o automobilových konstrukcích v budoucnosti, o způsobech, jakými tyto konstrukce přispějí k ochraně životního prostředí, a o tom, jak výrobci automobilů a plastů spolupracují na dosažení tohoto cíle. Chat se uskutečnil v rámci projektu „Energie je naše budoucnost“, který organizují společnosti PlasticsEurope a European Schoolnet s cílem zvýšit mezi studenty povědomí o problémech spojených se spotřebou energie a životním prostředím.

Více

Projekt „Energie je naše budoucnost“ přináší do vyučování téma hospodárného využívání energie
Organizace European Schoolnet ve spolupráci s PlasticsEurope, asociací evropských výrobců plastů, spustila 13. listopadu 2006 webové stránky projektu „Energie je naše budoucnost“. Jejich prostřednictvím bude informovat evropské studenty ve věku 11–18 let o důležitosti hospodárného zacházení s energií. Je pro ně připravena soutěž a online aktivity zaměřené na problémy spojené se spotřebou energie a energetickými úsporami.

Více

Udržitelná evropská energetika 2005-2008
Kampaň „Sustainable Energy Europe 2005-2008“ („Udržitelná evropská energetika 2005-2008“) organizuje Evropská komise s cílem upozornit na energetické problémy a změnit svět energie. Organizátoři by rádi změnili chování veřejnosti tak, aby byl udržitelný způsob rozvoje možný také v oblasti využívání energie. Změny se týkají hospodárného zacházení s energií, čistých forem dopravy, používaných paliv a obnovitelných forem energie.

Více