CZ | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV    
O PROGRAMU | SVĚT ENERGIE | NOVINKY | CHATOVÁNÍ | AKTIVITY | SOUTĚŽ |
Hlavní stránka » Soutěž

Energie je naše budoucnost: Soutěž škol
Jménem společnosti PlasticsEurope zve European Schoolnet studenty ve věku 11–18 let k účasti v soutěži „Energie je naše budoucnost”. Soutěžní příspěvky v podobě plakátů a sloganů mají vyjadřovat názory jednotlivých studentů na způsob hospodaření s energií a využívání obnovitelných zdrojů.Více

Informace o soutěži
Úkolem soutěžících studentů je vyjádřit svůj pohled na hospodárné zacházení s energií, energetické úspory a/nebo využívání obnovitelných zdrojů. Soutěžní příspěvek musí tvořit plakát, slogan a doprovodný text. V textu autor podrobněji vysvětlí sdělení vyjádřené plakátem a sloganem.

Více

Pravidla soutěže
Své studenty může do soutěže přihlásit jakákoli škola nebo instituce organizující volnočasové aktivity. Soutěž je otevřená všem školám ze zemí Evropské unie, přistupujících zemí, kandidátských zemí a zemí EFTA. Chtěli bychom požádat především učitele přírodních věd, jazyků, společenských věd, výtvarného umění a ICT, aby přípravu na soutěž zařadili do svých učebních plánů.

Více